• Ganze

  19Dec

  Op deze basisschool in Ganze wordt één keer per dag een maaltijd verstrekt aan de kinderen. Maar dat is dit jaar niet mogelijk omdat er tijdens het regenseizoen geen druppel water is gevallen en de oogst is mislukt. De gratis maaltijd is een grote stimulans voor ouders om hun kinderen naar school te sturen, maar in de huidige situatie hebben de ouders hun kinderen hard nodig om mee te helpen bij het zoeken naar voedsel, enz.


  De watersituatie van scholen in Kenia verschilt sterk, afhankelijk van de ligging. De school in Ganze ligt in een extreem droog gebied waardoor de watervoorziening problematisch is. Bij de Masemo Primary School is in het verleden een boorgat ten behoeve van de watervoorziening aangelegd, maar door het uitblijven van regen staat dit boorgat momenteel droog. Aanleg van een ‘Water Pan’ is nodig, omdat het huidige boorgat onvoldoende water kan geven voor de kinderen van de school en de omliggende dorpen en plannen om een moestuin aan te leggen.


  Er is een latrine voor de meisjes aanwezig, maar de jongens en leerkrachten moeten gebruikmaken van het open veld, de ‘bush’. Een onhygiënische en onveilige situatie, mede door de aanwezigheid van slangen, e.d.


  WAT IS ER NODIG?


  - 2 x 6 deurs Latrines
  - ‘Water Pan’ met 2 x 15,000 liter voorraad tanks voor het voorzien van Masemo Primary School en de omliggende dorpen, in totaal 5.000 mensen, met schoon drinkwater.
  - 1 ‘Drip’ Irrigatiesysteem voor de moestuin en inkomsten generende project. Hiervoor wordt een pomp gedreven door Solar Power aangesloten.
  - 1 Systeem om regenwater op te vangen aanleggen (“rainwater harvesting system”)
  - Geven van voorlichting op het gebied van hygiëne en het gebruik en onderhoud van het irrigatiesysteem en de latrines

  DOELEN
  - Verzorgen van schoon en voldoende drinkwater.
  - Verzorgen van een dagelijkse maaltijd op school voor ca. 300 kinderen.
  - Verzorgen van een veilig en schoon toilet voor de jongens en de leerkrachten.
  - Verbeteren van de gezondheid van de schoolkinderen, waardoor ook hun leerprestaties kunnen verbeteren.
  - Verzorgen van materialen ten behoeve van de aanleg van een moestuin waardoor de school meer selfsupporting wordt en de maaltijdverstrekking kan worden gecontinueerd..
  - Generen van extra inkomsten voor de school door het aanplanten en (op termijn) de verkoop van bomen. De extra inkomsten worden ingezet voor het verbeteren van het onderwijs, de aanschaf van leermiddelen en andere schoolbenodigdheden, de bouw en inrichting van (extra) klaslokalen, het aanstellen van extra leerkrachten, etc.


  Door deze aanvullende voorzieningen kan verdere verbetering van de omstandigheden op de Masemo Primary School worden gerealiseerd en zullen de bijbehorende gemeenschappen, door de inzet van de ouders, op termijn in staat worden gesteld zelf voor de instandhouding van de school zorg te dragen.


  The Daphne Foundation Kenia heeft de mogelijkheid om de school regelmatig te doen bezoeken en toezicht te houden op de uitvoering door ouders en lokale aannemers.

Contactinformatie

 • info@daphneforkenya.org

Bestuur

 • Gillian Turner

Bankinformatie

 • Postbank: 3532270
 • IBAN: NL38INGB0003532270
 • KvK. 30229140 te Utrecht